Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Εικόνα
Η Κατάστασή ανάγκης αίρει ή θα έπρεπε να αίρει την άδικη πράξη της μη καταβολής   χρεών προς το Δημόσιο, και για το λόγο αυτό θα έπρεπε οι κατηγορούμενοι στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, να αθωώνονται από τα ποινικά δικαστήρια. Δυστυχώς όμως τα Δικαστήρια στην πράξη αξιολογώντας τον εν λόγω ισχυρισμό ΔΕΝ αθωώνουν τον κατηγορούμενο αλλά περιορίζονται στο να   αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, καταλογίζοντάς έτσι μειωμένη ποινή στον εκάστοτε κατηγορούμενο. Τι είναι όμως    η κατάσταση ανάγκης του αίρει την άδικη πράξη και που θα έπρεπε να εφόσον αποδειχτεί να έχει ως αποτέλεσμα την αθώωση του κατηγορουμένου. Το άρθρο 25   του ΠΚ ορίζει 1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σ