ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠ69/2013 "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ"

Με την συνδρομή του Γραφείου μας πρώην 'Έμπορος  τα χρέη του οποίου δημιουργήθηκαν

ενώ ακόμα διατηρούσε την εμπορική ιδιότητα, εντάχθηκε στην διαδικασία του νόμου και έγινε δεκτή η 


αίτηση του με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές του και εξαιρέθηκε η κύρια κατοικία από την εκποίηση

  Επίσης σημαντικό είναι η αναφορά του δικαστηρίου στον τρόπο  καθορισμού  της "μόνιμης 

αδυναμίας πληρωμών" από πλευράς του οφειλέτη.