ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ 5090/2017-"ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ"


Με την συνδρομή του γραφείου μας ή αιτούσα πέτυχε την εξαίρεση της εκποίησης της Πρώτης Κατοικίας και την μη εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της . 


Από την Συνολική οφειλή των 135.200€ η αιτούσα θα καταβάλει το συνολικό ποσό των 69.000 σε βάθος 25 ετών. Η μηνιαία δόση από 800€ μειώθηκε στα 300€ άτοκα για τα πρώτα 5 έτη και σε 215€ έντοκα για τα επόμενα 20έτη.