ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 2013 "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ"


Έγινε δεκτό το αίτημα μας για  παύση της παρακράτησης της συνολικής δόσης του δανείου από την 

μισθοδοσία  δημοσίου υπαλλήλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και περιορίστηκε 

αυτή στο ελάχιστο.