ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΠ 11/2011 "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ"


Με την συνδρομή του γραφείου μας οφειλέτης κατάφερε να ρυθμίσει τις οφειλές του

πετυχαίνοντας κούρεμα οφειλών  περί το 70% και αποπληρώνοντας έτσι περί της 20.000€ από τις 

συνολικές 54.000€ που όφειλε αρχικώς.Επιπροσθέτως  εξαιρέθηκε από την εκποίηση και  η λοιπή ακίνητη  περιουσία  και δεν διατάχθηκε η 

εκποίηση του δικαιώματος επικαρπίας που διατηρούσε ο οφειλέτης επί δυο ακινήτων.

Σημαντική επίσης είναι και η αναγνώριση από το δικαστήριο ότι η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη δεν 

έχει προοπτική βελτίωσης στο μέλλον κυρίως λόγο των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται από την ίδια 

την πολιτεία.