Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Ο.Ε & Ε.Ε)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -120 ΔΟΣΕΙΣ

Εικόνα
Η ρύθμιση ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές έως 50.000€ στο Δημόσιο και έως 50.000€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων), αν και πολλά υποσχόμενη στην πράξη αφήνει πολλές επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες εκτός.
Για αρχή η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
1) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

2) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

3) την πρότασή του για τον τρόπο …

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εικόνα

Συναινετικό Διαζύγιο με Συμβολαιογραφική Πράξη

Εικόνα