ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ 


Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τα τραπεζικά Ιδρύματα να αρνούνται να  διακόψουν-παύσουν, τις πάγιες εντολές που  τους έχουν χορηγήσει πελάτες τους με τις οποίες τους εξουσιοδοτούσαν να  χρεώνουν κάποιον λογαριασμό τους κάθε μήνα και με τον τρόπο αυτό να γίνεται αποπληρωμή κάποιοι χρηματοπιστωτικού προϊόντος που τους είχε χορηγηθεί ( Κάρτα, δάνειο κ.λ.π.)

Τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να αποτρέψουν τους δανειολήπτες από το να προβούν σε ανάκληση-ακύρωση επικαλούνται διάφορα αίολα και μη νόμιμα επιχειρήματα, ή απαιτούν  να τους δοθεί πάγια εντολή σε κάποιον άλλον λογαριασμό του δανειολήπτη.
Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω πρακτικές είναι μη νόμιμες και αντίθετες τόσο στο νόμο όσο και στον κώδικα δεοντολογίας των ίδιων των τραπεζών.

Η πάγια εντολή ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος εξουσιοδότησης προς την τράπεζα και φυσικά την εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να την ανακαλέσει ο  πελάτης οποτεδήποτε, και η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να χρεώνει το λογαριασμό του πελάτη. Ο ισχυρισμός των τραπεζών περί ανέκκλητης πάγιας εντολής  που έχει συμπεριληφθεί στα λεγόμενα "ψιλά γράμματα"  είναι άκυρος. 

Συνεπώς οι  πελάτες-οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι με γραπτό τους αίτημα μπορούν  να ζητήσουν την ανάκληση πάγιας εντολής προς το πιστωτικό ίδρυμά, οποτεδήποτε αυτοί το επιθυμούν, και  το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα χωρίς επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.